CIT Express - livraison express -  belgique europe Monde
CIT Express - Express delivery
CIT Express - livraison express
CIT Express - livraison express -  belgique europe Monde  
Algemene gebruiksvoorwaarden van CIT express Logistics N.V. Internet site.

De toegang en gebruik van CIT's Web Site ("site") zijn aan de volgende voorwaarden gebonden. Het gebruik van deze site geldt als totale aanvaarding van deze voorwaarden.

De informatie betreffende CIT express Logistics N.V. en haar mogelijke dochtermaatschappijen (gezamenlijk 'CIT'), evenals CIT's voorgestelde diensten zijn verbonden aan de volgende voorwaarden :

1. Deze site en de inlichtingen die ze bevat, de namen, beelden, foto's, logos en kentekens betreffend of behorend tot CIT of diens diensten worden verstrekt "zoals ze zijn" zonder vertegenwoordiging of bekrachtiging en zonder enige garantie, noch schriftelijk of toegespeeld. De informatie op deze site werd niet opgesteld voor uw eigen vereisten en wat u met deze informaties doet is uw verantwoordelijkheid.

2. In geen geval kan CIT of één van haar werknemers verantwoordelijk gesteld worden voor eender welke schade, rechtstreekse en onrechtstreekse vernielingen inbegrepen, voortvloeiende uit de verbinding met toegang en/of het gebruik van deze site of het gebruik en de verspreiding van de hierin bevatte informatie.

3. Deze site kan onnauwkeurigheden of drukfouten bevatten die, wanneer gevonden, verbeterd zullen worden door CIT. Ook wordt de informatie regelmatig up-to-date gebracht. CIT behoudt zich het recht om op eender welk moment en zonder voorafgaande mededeling veranderingen, verbeteringen en/of wijzigingen van de informatie, deze voorwaarden, namen, beelden, logos en kentekens door te voeren, en dit geldt ook voor de diensten vermeld op deze site. Sinds Internet onafhankelijk is met duizenden sites over heel de wereld, kunnen inlichtingen, namen, beelden, tekeningen, logos en kentekens die toegankelijk zijn via deze site hun oorsprong vinden in andere sites. Daarom, sluit CIT elke verplichting of verantwoordelijkheid uit betreffende de inhoud van de inlichtingen die via deze site gevonden worden.

4. De handelsmerken en namen, de beelden, de logos en tekeningen die CIT's diensten identificeren en het ontwerp van de site, de tekst en de grafieken zijn eigendom van CIT. Uitgezonderd voor een uitzonderlijke toestemming, kan de toegankelijke inhoud van de site geen rechten of vergunning verlenen aan de gebruiker en blijft eigendom van de N.V. CIT express Logistics. Alle rechten voorbehouden.

5. De diensten vermeld in deze site zijn gebonden aan CIT's Algemene Voorwaarden van Verkoop en Transport.

6. CIT's diensten zijn verkrijgbaar in heel België en op aanvraag voor het buitenland.

7. Terwijl CIT alle redelijke pogingen maakt om virussen te verdrijven van deze site, bevelen we u aan om alle passende beveiligingen te nemen voordat u informatie overbrengt van deze site op uw computer. CIT kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de mogelijke risico's van virussen.

8. U verbindt u zich ertoe noch de normale gang van zaken te storen noch de integriteit van deze site te schenden door informatie te stelen of te veranderen, noch de toegang tot deze site aan andere gebruikers te beletten of te beperken.

9. Alle inlichtingen die u CIT verschaft, beschouwt CIT als vertrouwelijke informatie en zal niet vrijgegeven worden aan derden. Deze inlichtingen vallen onder de Belgische wet van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

10. Deze gebruiksvoorwaarden evenals alle klachten gebaseerd op het gebruik van de informatie op deze site vallen onder de Belgische wet. In geval van betwisting zullen de franstalige rechtbanken van Brussel bevoegd zijn.

powered by microb14